HUISREGELS JORDAAN IN DE POLDER

 • Het betreden van de Jordaan festival is geheel voor eigen risico;
 • Wij maken gebruik van camera’s zowel op- als rondom het evenemententerrein;
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing;
 • Alle aanwijzingen van de organisatie en beveiligingsmedewerkers die verband houden met onze huisregels moet u direct opvolgen;
 • Klachten moet u direct melden bij de organisatie;
 • Wie zich hinderlijk, aanstootgevend of provocerend gedraagt of als zodanig gekleed is , kan van het evenementen terrein worden verwijderd of de toegang worden ontzegd;
 • U kunt verplicht worden medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs, o.a. door middel van fouillering en visitatie, bij weigering wordt u de toegang ontzegd;
 • Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de organisatie;
 • Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken;
 • Consumpties moet u met de daarvoor bestemde munten betalen;
 • Consumptiemunten kunnen niet geretourneerd worden;
 • Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcoholische dranken te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder;
 • Bezoekers vanaf 18 jaar dienen een polsbandje te dragen. Deze zullen bij entree, kassa worden verstrekt. Er zal daarbij om een legitimatie worden gevraagd. Het bandje dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
 • Het meenemen van een kinderwagen is niet toegestaan.

 • Toegang tot 22:00 uur. Van het terrein af is niet meer erop;


  Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Lachgas in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Voetbalclub shirts en MC hesjes / jasjes te dragen
 • Wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden in bezit te hebben;
 • Diefstal en vernielingen te plegen;
 • Grove taal te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten;
 • Zich discriminerend uit te laten;
 • Zich door woord en gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie;
 • Iemand te beledigen (aantasten van iemands eer en goede naam).
 • Het is niet toegestaan om:
 • Eigen drank en etenswaren mee te nemen;
 • Met etenswaren te gooien;
 • Zonder toestemming meubilair te verplaatsen;
 • Drinkbekers mee naar buiten te nemen.
 • Sexuele intimidatie;

De toegang wordt geweigerd als u

 • Dronken bent;
 • Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs;
 • Bij overtreding van misdrijven wordt:
 • De verdachte direct aangehouden;
 • Voorwerpen in beslag genomen;
 • Bij heterdaad zal de Politie worden ingeschakeld;